Archive Page

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Na zdjęciu od lewej: Ryszard Galla, Edyta Gola i Hubert Kurzał