Wirtualne Muzeum Mniejszości Niemieckiej (wirtualnemuzeum.skgd.pl) jest projektem, który przenosi do rzeczywistości wirtualnej archiwalne zasoby fotograficzne dotyczące mniejszości niemieckiej w Polsce.

Cel projektu:

  • Podstawowym celem projektu jest zachowanie dziedzictwa mniejszości niemieckiej w Polsce.

  • Drugim celem jest edukacja i upowszechnienie wiedzy o mniejszości niemieckiej w Polsce.

Serwis internetowy: wirtualnemuzeum.skgd.pl pozwala na przeszukiwanie zasobów fotograficznych serwisu wg kategorii archiwalnych: wydarzeń, osób, miejsc geograficznych lub wg osi czasu.

Serwis pozwala po rejestracji i otrzymaniu praw edytorskich od pracownika TSKN odpowiedzialnego za projekt na samodzielne dodawanie archiwalnych zasobów fotograficznych.

Zdjęcia opatrzone są opisem wg najlepszej wiedzy i dostępnych informacji dotyczących prezentowanych zdjęć w momencie ich umieszczenia w serwisie. Mając jednak świadomość braków (bądź pomyłek), prosimy osoby, które mogą pomóc w wypełnieniu luk w opisach lub rozszerzeniu wiedzy o prezentowanym wydarzeniu, o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub rejestrując się w serwisie. Umożliwi nam to właściwe powiązanie opisu z obrazem lub zachowanie unikalnej czasem wiedzy dotyczącej historii mniejszości niemieckiej w Polsce.

Wszystkie zdjęcia prezentowane w serwisie wirtualnemuzeum.skgd.pl mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich, w tym także wizerunku osób fizycznych, zgodnie z par. 3 – Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 ((Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek inne wykorzystywanie prezentowanych w serwisie zdjęć, poza prawem do ich przeglądania, wymaga kontaktu z pracownikiem TSKN odpowiedzialnym za projekt w celu uzyskania informacji o procedurze pozyskania niezbędnych licencji. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu są umieszczone w Regulaminie.

Właścicielem serwisu internetowego wirtualnemuzeum.skgd.pl jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.