Archive Page

Poprzez Fundację Rozwoju Śląska wypłacono poszkodowanym w powodzi zapomogi