Archive Page

Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka

Mniejszość niemiecka startuje w pierwszych wyborach samorządowych