Archive Page

Podczas pierwszych wolnych wyborów do polskiego parlamentu mniejszość niemiecka uzyskała aż 7 mandatów poselskich (w tym 5 z woj. opolskiego) oraz mandat senatorski