Archive Page

Podpisanie porozumienia koalicyjnego na czas kadencji 2018–2023

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego IV kadencji z ramienia mniejszości niemieckiej. Od prawej: Ryszard Donitza, Hubert Adamik, Norbert Rasch

Ryszard Galla został pierwszym marszałkiem województwa opolskiego wywodzącym się z mniejszości niemieckiej

Mniejszość niemiecka aktywnie włączyła się w obronę istnienia województwa opolskiego