Archive Page

Józef Swaczyna – starosta powiatu strzeleckiego z ramienia mniejszości niemieckiej