Archive Page

Spotkanie kanclerza Helmuta Kohla z działaczami tworzącej się mniejszości niemieckiej