Archive Page

Radne Sejmiku Województwa Opolskiego VI kadencji z ramienia mniejszości niemieckiej. Od prawej: Edyta Gola i Zuzanna Donath-Kasiura