Archive Page

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego IV kadencji z ramienia mniejszości niemieckiej. Od prawej: Ryszard Donitza, Hubert Adamik, Norbert Rasch