Archive Page

Ryszard Galla został pierwszym marszałkiem województwa opolskiego wywodzącym się z mniejszości niemieckiej