Archive Page

Rusza projekt „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

Rusza projekt „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

Projekt „Tranzytowe Miejsca Pracy – Import Modeli Wsparcia”

Projekt „Tranzytowe Miejsca Pracy – Import Modeli Wsparcia”

Rusza trwający do września 2015 roku projekt „Tranzytowe Miejsca Pracy – Import Modeli Wsparcia