Archive Page

Józef Swaczyna – starosta powiatu strzeleckiego z ramienia mniejszości niemieckiej

Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Niemcy w Polsce”

Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka

Radne Sejmiku Województwa Opolskiego VI kadencji z ramienia mniejszości niemieckiej. Od prawej: Edyta Gola i Zuzanna Donath-Kasiura

Bernard Gaida – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Spotkanie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami MN

Ryszard Galla – poseł na Sejm z ramienia mniejszości niemieckiej

Henryk Kroll i Jacek Kuroń

Podczas pierwszych wolnych wyborów do polskiego parlamentu mniejszość niemiecka uzyskała aż 7 mandatów poselskich (w tym 5 z woj. opolskiego) oraz mandat senatorski

Mniejszość niemiecka startuje w pierwszych wyborach samorządowych