Archive Page

Szkoła Podstawowa z Węgier zajmuje 5. miejsce w konkursie na znajomość historii Niemiec o nagrodę prezydenta RFN Romana Herzoga