Archive Page

Zespoły kulturalne TSKN

XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej na Górze św. Anny

XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej na Górze św. Anny

XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej na Górze św. Anny

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Na zdjęciu od lewej: Ryszard Galla, Edyta Gola i Hubert Kurzał