Archive Page

Protokół z pierwszego oficjalnego spotkania grupy inicjatywnej

Pierwsze oficjalne spotkanie grupy inicjatywnej mniejszości niemieckiej w województwie opolskim