Archive Page

Zainaugurowano Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Poprzez Fundację Rozwoju Śląska wypłacono poszkodowanym w powodzi zapomogi