Archive Page

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce spotkali się w Warszawie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem