Archive Page

Józef Swaczyna – starosta powiatu strzeleckiego z ramienia mniejszości niemieckiej

Bernard Gaida – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Henryk Kroll i Jacek Kuroń