• Pamiętaj o polskiej i niemieckiej wersji!


    W kroku pierwszym dodaj polską wersję natomiast w kroku drugim niemiecką

  • Datumsformat:MM Schrägstrich TT Schrägstrich JJJJ
  • :
  • Słowa kluczowe wymieniaj po przecinku np. język niemiecki, grupy artystyczne, kultura itd.